pühapäev, 19. september 2010

Muulil tuleb hakata harjuma, et poliitikud räägivad inimestega otse

Tundub, et Kalle Muuli viha peamiseks ajendiks on IRLi olemasolu ja meie poliitika, mitte praegu käiv küsitlus või vorm, milles me valijate poole pöördume.

Täna toimuvad Rootsis parlamendivalimised, kus otsesuhtlus valijatega ja nendelt oma ideedele tagasiside küsimine on loomulikum kui igal hommikul ilmuvad ajalehed.

Kalle Muuli, kes nimetab ennast osalusdemokraatia eest seisjaks, nimetab aga inimeste kuulamist ja küsitlust "madalale langemiseks" ning otsesuhtlust valijatega hoopis nende tüütamiseks. See näitab, et teda vihastab ühtmoodi nii
poliitikute võõrandumine rahvast kui ka konkreetsed sammud selle võõrandumise vähendamiseks. Õigemini on tema viha põhjused ilmselt hoopis mujal.

Kordan:

1. IRLi üleriigilise küsitluse ja tuhandete silmast-silma
kuulamiskohtumiste sihiks on saada inimestelt ideid oma
valitsemisprogrammi. Kõige olulisemad on avatud küsimused peamise
probleemi ja ärategemist vajava idee kohta, mida nimetada suunatuteks
on selge vale.

2. IRL usub üheselt otsesuhtlusse valijatega. IRL peab tähtsaks enne
inimesi kuulata ja alles siis ise rääkida ning lubada.

3. IRLii küsitlusele vastajad võivad soovi korral valida endale
erakonna meene, kuid sellest võib ka loobuda. Samuti on inimese enda
valik, kas ta soovib meile oma isikuandmeid anda või mitte. Ei meened
ega isikuandmed pole küsitluse eesmärk.

Ja lõpetuseks - IRL kavatseb poliitikale veidi teist moodi läheneda,
nagu Muuli arvab. Meie leiame, et inimeste arvamust peab küsima ning
seda ka arvestama. Meie kavatseme inimestega rääkida. NIi et Muuli
võiks sellega juba ette harjuma hakata.

esmaspäev, 6. september 2010

1000 krooni Edgarile

Tallinna linna erakorraline kiirustamine oma järgmise aasta eelarvega tekitab hämmingut. Kiirustamine on nii suur, et isegi avalikkusele on ilmnenud, kuidas tegelikult oma koalitsioonipartnerit sotsiaaldemokraate koheldakse. Isegi nemad ei tea, mis tegelikult eelarves kirjas on. Kuna eelarve on ette valmistanud linnavalitsus, siis tekib õigustatud küsimus, kas sotside esimees Jüri Pihl on ikka abilinnapea?

Tegelik olukord seisneb selles, et Savisaar ei julge oma ebakindlale partnerile avaldada, kui kehva seisu on linn majanduslikult viidud ja kui suuri rahasid järgmise aasta eelarvest keskerakonna riigikogu valimiste kampaaniaks plaanitakse.

Ja kõigele paneb krooni see, et kulude kokkutõmbamisse asemel eelistab Keskerakond vajamineva raha võtta linnarahva taskust. 250 miljonit krooni müügimaksu raha teeb 1000 krooni iga Tallinna maksumaksja taskust. Kuna riigikogus on müügimaksu kaotamise eelnõu läbinud juba esimese lugemise, siis proovib Savisaar Riigikogu üle kavaldada.

Nimelt näeb seadus täna ette selle, et kui riik kohaliku omavalitsuse tulubaasi pärast eelarve vastuvõtmist vähendab, on KOVil õigus taotleda selle osa kompenseerimist.

Sisuliselt peaks kõik eesti maksumaksjad oma taskust kinni maksma Tallinna müügimaksu. Kui õiguslik analüüs näitab, et riik peaks Tallinnale müügimaksu kompenseerima, siis võtab riigikogu suure tõenäosusega müügimaksu kaotamise otsuse vastu, kuid jõustab selle alles 2011. aastast.

Minu siirad vabandused tallinnlaste ees, et riik ei saa selle kemplemisega kaasa minna. Järgmise aasta jooksul tuleb teil maksta 1000 krooni sisuliselt Savisaare kassasse. Ja maksma peavad ka need pensionärid, kellele aasta alguses raha jagatakse, teie peate selle raha tagasi maksma.