neljapäev, 22. jaanuar 2015

Vastuseks Reformierakonnale elatisabi fondi teemal

Reformierakonna vastuseis riikliku elatisabi fondi loomisele ei tule üllatusena, kuna neid tegelikult ei huvita, kuidas üksinda last kasvatavate vanemate perede lapsed tegelikult hakkama saavad.

IRLi algatatud elatisabi fond tagaks üksikvanema lapsele talle määratud elatisraha igakuise laekumise ning samas nõuaks kõiki riigi käsutuses olevaid võimalusi kasutades selle elatise maksmisest kõrvalehoidvalt vanemalt välja.

Fakt on, et üksikvanema leibkonnas elab täna iga neljas Eesti laps. Need on 2012. aasta rahvastikuloenduse andmed. Fakt on ka see, et üksikvanema perede lastest elavad suhtelises vaesuses 41 protsenti ja absoluutses vaesuses koguni 23 protsenti lastest. Ja tänaseks ei ole olukord paremaks läinud, pigem vastupidi.

Tõlgin need numbrid siis Reformierakonnale ka selgesse keelde: üksikvanema lapsed on Eestis majanduslikult kõige raskemas olukorras olev ühiskonna grupp. Üle poolte elavad neist vaesuses. Meie kõigi kohus on neid lapsi aidata, kuna lapsed ei ole süüdi, kui nende vanemad omavahel läbi ei saa. Nad kõik on meie lapsed ja nende toetamine on just õige ja aus maksumaksja raha kasutamine. 

Elatisabi fond ei ole mingi uus sotsiaaltoetuse liik, vaid konkreetne meede, kuidas aidata üksikvanema lastel hakkama saada nii, et neil oleksid võrdsemad võimalused arenemiseks. Nemad on ju tulevikus meie kodanikud, töötajad ja maksumaksjad.

Neile lastele on kohtu poolt välja mõistetud elatis, mis ei ole luksus, vaid minimaalne eluga toimetulemiseks mõeldud panus. Täna on elatise maksmisest kõrvale hoidvad vanemad oma lastele võlgu üle 10 miljoni euro. See ei ole almus, mida need lapsed vajavad, vaid neile kuuluv raha.

Elatisabi fond maksab lapsele igakuiselt elatisraha, kuid samas muudab elatise maksmisest kõrvale hoidva vanema elu sisuliselt põrguks, kuni ta hakkab oma kohust täitma. Arvan, et riiklik elatisabi fond peaks kuuluma rahandusministeeriumi haldusalasse, kuna siis on tagatud, et niisama ei lasta elatise maksmisest kõrvale hoidvate vanematel enam oma lapsi lollitada.

Elatisabi fondil on ka oluliselt laiem mõju laste arengule. Üheks mõjuks on perevägivalla all kannatavate vanemate, enamuses naiste, toetamine. Just elatisraha mittemaksmisega hirmutamine sunnib paljusid taluma aastaid perevägivalda, kuna kardetakse vägivallatseja juurest koos lastega lahkuda. Hirmu põhjuseks on teadmine, et ilma elatisrahata ei suudeta lastele normaalseid arenguvõimalusi pakkuda. Ja nii kannatavad sajad inimesed aastaid koduse vägivalla all, kuna just elatise maksmisega manipuleerimine hoiab neid enda ja laste huvidest lähtuvat rasket otsust tegemast.   

Ma tõesti loodan, et Reformierakonna saadikud vaatavad kasvõi korraks otsa nendele karmidele numbritele ning huvituks, kuidas ka tegelikult üksikvanema perekonnas kasvavaid lapsi aidata.

Kommentaare ei ole: